פרסומים

הרצאה:

ראיונות בטלוויזיה:

מצלמות
נגישות
אפלייה בעבודה

ראיונות רדיופונים:

חוק הספרים 
חוק הרשויות המקומיות - מינוי סגנים לראש העיר
שומרי הסף ברשויות מקומיות